3 Temmuz 2017

Özel Yapılar teknik bilgi ve tecrübe gerektirir..

Isıtma, soğutma, havalandırma tesisatlarında yenilenebilir enerji alternatifleri, yenilikçi çözümler hakkında bilgilendirme, verimlilik ve maliyet analizlerini Nova Yapı Denetimden isteyebilirsiniz.
3 Temmuz 2017

Yapı Denetim Sistemi Nedir?

Yapı denetim sistemi, projelerin hazırlanmasından yapı kullanma izin belgesinin (iskan raporu) alınmasına kadar, yapının tüm safhalarında Yapı Denetim firmasının görev aldığı, belediye, bayındırlık ve İskan bakanlığına […]