Geoteknik Tasarım

Yapıların geoteknik tasarımları, taşıma gücü, oturma hesapları ancak geoteknik, zemin ve kaya mekaniği eğitimi almış mühendislerce yapılmalıdır.

Yeterli jeolojik araştırma yapılmadan doğru geoteknik parametrelerin seçilmesi mümkün değildir. Bu sebeple öncelikle gerekli laboratuvar ve saha testleri tespit edilmedir. SPT gibi klasik ve yaygın testlerin yanında gerekli durumlarda;


  • PRESİYOMETRE DENEYİ (PMT)
  • KONİK PENETRASYON DENEYİ (CPT)
  • ARAZİ KANATLI KESME (VEYN) DENEYİ
  • DİLATOMETRE DENEYİ (DMT)

gibi incelemelerin yapılması özellikle önemli yapıların tasarımıda, yüksek zemin değeri talep eden yüksek yapılarda ve kazık, ankrajlı kazık, zemin çivisi gibi derin kazı uygulamalarında gereklidir.

Böylece zemin, olabildiğince iyi modellenir, gereksiz yüksek maliyetlerden veya güvensiz tasarımdan kaçınılmış olur.

Bizim uygulamada karşılaştığımız,

Genellikle eksik zemin, geoteknik bilgisi ile yapılan modeller ile ihtiyaç fazlası maliyetli tasarımlar yapılmaktadır. Sahada ise tam tersi özensiz imalatlar yapılmakta, sonuçta yüksek maliyetli ama güvenilir olmayan binalar oluşmaktadır.


Firmamın birçok zorlu zemin koşulları bulunan işleri başarı ile projelendirmiştir.


Genel olarak geoteknik tasarımlarda, tarafımızca hazırlanan, bilimsel araştırmalara dayalı hesap tabloları, NovaDeep projesinde, sonlu elemanlar yöntemine dayanan (FEM), iksa yapılarının optimizayonu yazılımı üzerine çalışmaktayız.