KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HER AŞAMASINDA NOVA GRUP YANINIZDA!


 
1MALİKLER KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?
Riskli binadaki malikler;

■ Bağımsız bolümü gösterir tapu belgesi,
■ Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüklerinden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,
■ Nüfus cüzdan fotokopisi,
■ Riskli bina tespit raporu inceleme formu,
■ Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

ile birlikte İstanbul, İzmir ve bursa'da altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik
2KİRACI VEYA SINIRLI AYNI HAK SAHİPLERİ KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?
Riskli binada kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak ikamet edenler;

■ Nüfus cüzdanı fotokopisi.
■ Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi üzerine kayıtlı su elektrik, telefon, dogalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gûsteren nüfus müdürlüsünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği.
■ Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresni gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği.

ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır.
3KİRACI VEYA SINIRLI AYNI HAK SAHİBİ OLARAK İŞYERİ İŞLETENLER KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?
Riskli binada kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak işyeri işletenler;

■ Nüfus cüzdan fotokopisi.
■ Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,
■ İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası,

ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır.