Isıtma, soğutma, havalandırma tesisatlarında yenilenebilir enerji alternatifleri, yenilikçi çözümler hakkında bilgilendirme, verimlilik ve maliyet analizlerini Nova Yapı Denetimden isteyebilirsiniz.


Yangın Güvenliği, ülkemizde hala yeteri kadar bilinmemekte fakat AVM, kültür ve sanat yapıları, spor salonları otel ve eğitim kurumlan yangın güvenliği açısından hayati öneme sahiptir, kullanılan malzemeden, yangın tahliye, algıma, söndürme projelerinin uygulanması ve alternatif senaryolarla yangın güvenliği eğitimleri şirketimizce verilebilir.


İmalat sürecinde en önemli konulardan olan, taşeron takibi, sözleşmeye göre kabulü ve metrajlarının çıkartılması şirketimizce verilen hizmetlerdendir.


Özellikle betonarme ve kaba inşaat aşamaları hata kabul etmez, geri dönüşü imkansız veya maliyetlidir. Şirketimizin konusunda uzman harita ve ölçüm ekibi bina, arsa aplikasyonu ve kot verilmesi hizmetini sunmaktadır.