Yapı denetim sistemi, projelerin hazırlanmasından yapı kullanma izin belgesinin (iskan raporu) alınmasına kadar, yapının tüm safhalarında Yapı Denetim firmasının görev aldığı, belediye, bayındırlık ve İskan bakanlığına da görevler yükleyen bir kontrol sistemidir.

Yapı Denetim Sistemi Sorumluluk Dağılımı

 • Proje Müelliflerince Projelerin Hazırlanması
 • Projelerin Yapı Denetim ve Belediyece onaylanması
 • Ruhsat Onayı
 • Yapı Kontrolü
 • İskan Onayı
 • Belediye (İlgili İdare)
 • Laboratuar Firması
 • Hafriyat
 • Aplikasyon
 • Yol Kotu


 • Binanın Oturtulması
 • Kalıp ve Demir Kontrolleri
 • Taze betondan ve demirden numune alınarak
 • Kontrolü Isı ve su yalıtımı
 • Asansör
 • Elektrik
 • Doğalgaz
 • Sıhhi ve temiz su tesisatları kontrolü
 • Aykırılık varsa sırasıyla müteahhide ve idaresine bildirmek
 • İmalat süresince gerekli evrakları düzenlemek